Om OssChileklubben ble etablert 23 september 1989, og er en klubben er for de som har adoptert, er adoptert eller tenker på å adoptere fra Chile.

 

 

 

Det nye styret i Chileklubben for perioden 2011/2012 består av følgende personer:

Leder, nestleder, kasserer, medlemmer, ungdomskontakter. I tillegg har vi fått med et medlem som kan hjelpe oss med all

kommunikasjon som måtte komme til oss på spansk.

 

Leder: Evy Ivarsen

Nestleder: Iren T.A. Færevaag

Kasserere: Dina Veflen og Bernt-Olav Neskvern

Medlem: Per Kvalnes

Medlem: Philip Stephansen

Medlem: Blanca Alida Hembre

Ungdomskontakt: Yessenia Stephansen

Ungdomskontakt: Daniel Nordtorp

 

 

 

 

-   Styret fra forrige periode 2010/2011 i Chileklubben består av følgende personer:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, medlem, og ungdomskontakter.

 

Leder: Evy Ivarsen

Nestleder: Iren T.A. Færevaag

Sekretær: Ole Kristian Halvorsen

Kasserere: Dina Veflen og Bernt-Olav Neskvern

Medlem: Per Kvalnes

Medlem: Philip Stephansen

Ungdomskontakt: Yessenia Stephansen

Ungdomskontakt: Daniel Nordtorp

 

 

 

 

Styret 2010

Chileklubben styret 2010/2011.                                                                                                            Fotograf: Ronny Ivarsen

Foto tatt på årsmøtet 11 september 2010.

 

Bak fra venstre: Dina Veflen, Daniel Nordtorp, Bernt-Olav Neskvern, Per Kvalnes, Philip Stephansen, Ole Kristian Halvorsen, Irene Tvedt Asbjørnsdatter Færevaag.

Foran: Evy Anita Dybing Ivarsen og Yessenia Del Carmen Stephansen.